Energiahoito
Energiahoito

Energiahoidot ovat tehokkaita ja luonnonmukaisia menetelmiä avuksi monenlaisiin, niin fyysisiin kuin psyykkisiinkin ongelmiin. Eri kulttuureissa on syntynyt paljon erilaisia energiahoitomuotoja, mutta niiden perimmäinen päämäärä on sama: avata/tasapainottaa terveyttä ylläpitävän elämänenergian virtausta ihmisen kokonaisvaltaisessa energiajärjestelmässä.

Energiahoitojen käyttökohteet

Koska kaikkien vaivojen, ilmenivät ne sitten fyysisellä, emotionaalisella tai mentaalisella tasolla, taustalla on myös jonkinasteinen energeettinen häiriö/tukos, ovat energiahoitojen käyttökohteet hyvin moninaiset:

 • erilaiset kiputilat, mm. päänsärky, selkäkivut, olkapäävaivat, nivelkivut jne.
 • elimelliset ongelmat, kuten munuaisen vajaatoiminta, kilpirauhasongelmat jne.
 • yleinen stressi/jännittyneisyys
 • unettomuus, levottomuus
 • yleinen väsymys, energian puute
 • negatiiviset tunteet, mm. pelot/fobiat, ahdistus, masennus jne.
 • negatiiviset/pakonomaiset ajatukset, haitalliset uskomukset ym.

Energiahoitojen hyödyt

Yleisesti ottaen vahvuutena energiahoidoilla on ennen kaikkea niiden hyvin ennaltaehkäisevä vaikutus. Niillä voi korjata energiatason häiriöt pois jo ennen kuin mitään fyysisiä sairauksia/vaivoja on välttämättä ehtinyt kehittyä mm. stressiä poistavan ja immuunijärjestelmää vahvistavan vaikutuksen ansiosta. Voidaankin sanoa, että energiahoito ei suoranaisesti paranna sairauksia, vaan se lisää kehon omaa paranemiskykyä ja poistaa kehosta kroonista stressitilaa, joka on useimpien ongelmien aiheuttaja.

Erilaiset vaivat ovat vain oireita siitä, että keho ei toimi optimaalisesti jollakin alueella. Syy siihen, että keho ei toimi optimaalisesti on lähes aina pitkään jatkunut krooninen stressitila, jonka seurauksena kehon on jatkuvassa sympaattisen hermoston aktivaatiotilassa. Kun keho on tuossa tilassa, eivät paranemisprosessit toimi optimaalisesti eli keho kuluu tavallista nopeammin, immuniteetti voi olla alhainen, syvät lihakset ovat usein kroonisessa jännitystilassa jne. Riippuen mitkä alueet kehossa ovat pois tasapainosta, syntyy erityyppisiä oireita. Energiahoidon teho perustuu suureksi osaksi siihen, että sillä saadaan vaikutettua tehokkaasti autonomiseen hermostoon ja krooninen sympaattisen hermoston aktivaatiotila saadaan purettua. Emme siis paranna sairauksia, vaan ”lisäämme terveyttä”. Kun keho poistuu kroonisesta stressitilasta, kehon oma paranemisjärjestelmä alkaa aktivoitua ja oireet helpottaa.

Hoitosuositukset

Hoidon tarve on aina hyvin yksilöllinen asia. Lievemmissä, akuuteissa ongelmatilanteissa voi jo 1-2 hoitokertaa antaa riittävän avun. Jos kuitenkin ongelmat ovat päässeet pahasti ”kroonistumaan”, on tällöin suositeltavaa ottaa usean hoidon sarja, esim. 3-5 kertaa, 1-2x/vko, pahemmissa tapauksissa jopa 6-10 hoitokertaa voi olla tarpeen.

Energiahoidossa voi myös käydä ns. ennaltaehkäisevästi, yleisen rentoutumisen ja hyvinvoinnin edistämiseen, jolloin kroonisia vaivojakaan ei pääse niin helposti kehittymään.

Huom! Kaikkia ongelmia/vaivoja ei energiahoidolla välttämättä saa poistumaan. Tietyissä tapauksissa onkin syytä suositella asiakkaalle muuta hoitoa energiahoidon sijaan/tukena. Mahdolliseen lääkitykseen ym. koululääketieteen piiriin kuuluviin hoitokeinoihin liittyvissä asioissa on syytä neuvotella aina ensin lääkärin kanssa.

BodyMind Energy Balancing Method

 

BodyMind Energy Balancing Method:n logo

Käytettävät hoitomenetelmät perustuvat pitkälti Suomen Energiahoitajien kehittämään BodyMind Energy Balancing Method -energiahoitoon, johon on koottu tehokkaimmat ja toimivimmat tekniikat yli 30 erilaisen energiahoitomenetelmän joukosta vuosien opiskelun ja käytännön hoitokokemusten kautta. Tekniikoita voi hyvin käyttää myös hierontahoitojen yhteydessä.

Hoidossa käytettävät menetelmät tiivistetysti:

1. Energeettinen jäsenkorjaus
2. Energiakehon hoito

Tarvittaessa (jos tunnepuolen ongelmia)

3. Tunnekehon hoito eli EFT-meridiaaniterapia

Tällöin on suositeltavaa ottaa 90 min hoito tai 60 min hoidossa keskittyä ensisijaisesti tunnekehon hoitoon.

Lisätietoa keskeisimmistä menetelmistä

Fyysisen kehon hoito:

Energeettinen jäsenkorjaus (kesto n. 15-45min)

Tarkoituksena on löytää hoidettavasta epäsymmetrisyydet/virheasennot eri puolilta kehoa ja tasapainottaa niitä pehmeästi energian avulla, hermostollista stressiä vapauttaen, jolloin  luonnollinen, tasapainoinen kehon asento palautuu. Juuri virheasennot ovat yksi suurimmista tuki- ja liikuntaelinkipujen syistä. Hoidossa ei tehdä mitään voimakkaita "ruksautuksia" tai manipulaatioliikkeitä, joten menetelmä on täysin turvallinen ja kivuton. Hoidosta voi olla apua monenlaisiin tuki- ja liikuntaelinperäisiin fyysisiin vaivoihin, kuten selkäkivut, jäätynyt olkapää, polvikivut jne.Virheasentoja voivat olla mm. eripituiset jalat, lantion/ristiselän virheasennot, skolioosi, eri tasalla olevat hartiat.

Kivun hoito

Tämä vaihe tehdään tarvittaessa jäsenkorjauksen yhteydessä, mikäli kipuja vielä ilmenee. Tätä tekniikkaa voi käyttää myös hieronnan yhteydessä.

Koko kehon energisointi (kesto n. 15-30min)

Tämä on hyvä yleishoito esim. silloin, kun henkilö on stressaantunut, jännittynyt tai ongelmat ovat laaja-alaisia (esim. reuma). Käytetään pääasiassa 90min hoidon yhteydessä.

Hoidon voi tehdä istualtaan tai makuultaan.

Energiakehon hoito:

Energiakehon puhdistus ja energisointi (kesto n. 30-60min)

Energiakeho koostuu aurasta, energiakeskuksista (chakrat) ja meridiaaneista. Energiakehon käsittelyllä pyritään poistamaan mahdolliset tukokset, jolloin energia pääsee jälleen virtaamaan sulavasti ja tasavahvasti joka kohdassa. Menetelmä tasapainottaa ja vahvistaa kehon omaa immuunijärjestelmää, sekä normalisoi autonomista hermostoa ja sisäelinten toimintaa. Juuri chakrojen tasapainoinen toiminta on hyvin keskeistä kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille, sillä kullakin pääenergiakeskuksella on omat vaikutusalueensa niin tuki- ja liikuntaelimistöön, sisäelimiin kuin myös tunteen ja mielen alueelle. Lisäksi kartoitetaan tarvittaessa meridiaanien eli energiakanavien tilaa, jolla voi olla vaikutusta mm. sisäelinten toimintaan. Tarvittaessa hoidetaan suoraan myös ongelmaan liittyviä sisäelimiä.

Tunnekehon hoito:

EFT-meridiaaniterapia (kesto n. 30-60min) (”psykologinen akupunktio”)

EFT (Emotional Freedom Techniques = tunteiden vapautustekniikat) kuuluu ns. meridiaaniterapioihin, joita on kehitetty useita. Hoidossa pyritään akupunktiopisteitä naputtelemalla ja hoidettavaan ongelmaan keskittymällä vapauttamaan erilaisia patoutuneita tunne-energioita kehosta ja alitajunnasta, jotka ovat voineet aiheuttaa monenlaisia psyykkisiä tai fyysisiä oireita. Näin energiaa vapautuu kehon käyttöön sekä meridiaanien virtaus tasapainottuu. Tällöin ihminen vapautuu myös alitajunnassa negatiivisesti vaikuttavista ajatusmalleista ja uskomuksista, jolloin myös hänen käytöksensä ja jopa ulkoisen maailmansa tapahtumat muuttuvat myönteiseen suuntaan, kun sisäinen muutos heijastuu takaisin ulkomaailman kautta.

EFT:n hoitokohteena voi olla mm.:

 • pelot ja fobiat, kaikenlaiset negatiiviset tunteet
 • menneisyyden traumat / negatiiviset muistot
 • riippuvuudet
 • kivut
 • ym. psyykkiset ja fyysiset ongelmat

Lisätietoa energiahoidoista: