Tiedote koronavirukseen liittyen

Kukkaterapia

Kukkaterapia kuuluu ns. värähtelylääkinnän piiriin mm. homeopatian kanssa. Tarkoituksena on luonnon kukkivista kasveista valmistettuja uutteita sisäisesti nauttimalla hoitaa/tasapainottaa erilaisia, pääasiassa mielen ja tunne-elämän ongelma-alueita.

Kukkauutteissa vaikuttavana aineksena on kasvien ns. energeettinen informaatio, luonnonenergia, värähtely. Kasvien biokemiallista ainesta ei ole enää jäljellä, joten esim. allergiavaaraa ei ole. Niiden käyttö onkin täysin turvallista.

Kukkaterapian historiaa

Modernin kukkaterapian kehittäjä oli Tri Edward Bach (1886-1936), joka kehitti 38 alkuperäistä kukkauutetta Englannissa 1920-luvulla. Hänen kokonaisvaltaisen hoitofilosofiansa mukaan ihminen koostuu kolmesta olemuspuolesta (fyysinen keho, tunne-elämä, henkinen olemuspuoli), joiden tasapaino on avain terveyteen. Kaksi ihmisen peruserhettä, jotka saavat aikaan sairautta ovatkin hänen mukaansa ristiriita Sielumme ja persoonallisuutemme välillä ja tomiminen Ykseyden periaatetta vastaan, eli vain egon / oman edun tarkoitusperien mukaisesti. Tänä päivänä on jo yli 50 maassa Bachin ohjeiden mukaan tehty kunkin maan kasveista hoitavia uutteita, myös Suomessa.

Kukkaterapian vaikutukset

Kukkauutteilla ei hoideta niinkään fyysistä vaivaa tai sairautta, vaan niiden taustalla usein olevaa psyykkistä kielteistä tilaa, kuten esim.: pelkoa, vihaa, epävarmuutta, huolestuneisuutta, masennusta, stressiä, suvaitsemattomuutta jne. Pitkään jatkuttuaan nämä kielteiset tunnetilat aiheuttavat myös fyysisiä ongelmia. Kukkaterapian perusajatuksena on, että pyritään hoitamaan ihmistä eikä sairautta.

Jokaisella kasvilla on oma, sille ominainen vaikutusalueensa. Voidaan sanoa, että jokaisen kasvin DNA edustaa jotain osaa meidän ihmisten DNA:sta. Kukkauutteet vaikuttavat psyyken kaikkiin tasoihin ja niillä on yleensä tasapainottava ja kielteisiä tuntemuksia heikentävä vaikutus.

Tarjottavat kukkaterapiapalvelut

Tällä hetkellä tarjolla on suomalaisia kukkauutteita (Frantsilan kukkaterapiasarja sekä muita mm. Kolin maisemissa tehtyjä uutteita),jotka soveltuvat erityisesti suomalaiseen perusluonteeseen ja suomalaisten tyypillisiin ongelmiin. Näitä täydennetään harkinnan mukaan jalokiviuutteilla, joilla on myös hyviä hoitavia ominaisuuksia.

Voit valita seuraavista vaihtoehdoista Sinulle sopivimman palvelun:

Erillinen konsultaatio (n. 30min)

Konsultaation pohjalta valmistetaan juuri Sinulle sopiva käyttöuutepullo n. 3-6 eri uutteesta. Tilannettasi ja tarpeitasi kartoitetaan pääasiassa suullisen haastattelun kautta, mahdollisesti myös erilaisten diagnosointikeinojen avulla.

Konsultaatio muun hoidon yhteydessä

Hieronnan tai energiahoidon yhteydessä suoritettavan kartoituksen pohjalta tehtävä henkilökohtainen uutesekoitus. Diagnosointikeinoina käytetään niin suullista haastattelua, kuin myös hoidon aikana saatua informaatiota.

Kukkauutteiden käyttö

Valmiista käyttöpullosta otetaan 2-4 tippaa 2-4 kertaa päivässä esim. 2-3 viikon ajan, tarvittaessa kuuria voi jatkaa pitempäänkin. Tipat voi ottaa joko suoraan suuhun kielen alle tai vesilasiin sekoitettuna. Huom! Kofeiini heikentää uutteiden vaikutusta, joten mm. kahvia kannattaa välttää uutekuurin aikana. Tarkemmat käyttöohjeet/-suositukset saat uutepullon oston yhteydessä.

Seuraavassa joidenkin suomalaisten kukkauutteiden vaikutusalueita:

Kissankello
Kissankello

Auttaa ihmistä tiedostamaan omat tunteensa ja tarpeensa, vapautumaan tunne-elämän ”lukoista”. Selkiyttää myös elämän valintatilanteissa ja rohkaisee käynnistämään muutoksen parempaan.

Koiranputki
Koiranputki

Auttaa oppimaan ja ymmärtämään heijastumisen lakia, jonka mukaan kaikki, mitä toisissa kritisoimme ja tuomitsemme löytyvät myös omasta sisimmästämme. Nämä asiat olemme vain pyrkineet kieltämään itsessämme. Uute auttaa hyväksymään itsensä ja muut ihmiset virheineen kaikkineen, tätä kautta löytämään suurempaa yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja myös vapautumaan mahdollisesta ”muukalaissyndroomasta”.

Kuisma
Kuisma

Auttaa vapautumaan peloista ja masennuksesta tuoden voimaa ja rohkeutta pimeyden keskelle. Nostaa itsetuntoa ja tukee itsensä hyväksymisessä jolloin myös sosiaalinen kanssakäyminen helpottuu.

Mänty
Mänty

Auttaa vapautumaan syyllisyyden tunteesta ja antamaan anteeksi itselle. Näin myös omanarvontunto kehittyy ja yksilön on helpompi löytää tervettä vastuullisuutta ja ”henkistä selkärankaa” itsestään. Tuo myös lujaa maadoitusta ja juurevuutta elämään.

Niittyleinikki
Niittyleinikki

Lisää kykyä ottaa vastaan energiaa eri lähteistä, joka auttaa niin sisäiseen parantumiseen kuin kanssaihmisten tukemiseen. Kohottaa myös itseluottamusta ja helpottaa kommunikaatiota.

Päivänkakkara
Päivänkakkara

Selkeyttää mieltä ja auttaa löytämään syvempää henkistä ymmärrystä hajanaisen älyllisen informaation tilalle. Tätä kautta päätöksenteko ja tavoitteenasettelu elämässä helpottuvat, myös turha huolehtiminen vähenee.

Voikukka
Voikukka

Helpottaa kokonaisvaltaisesti stressiä ja jännitystä. Tuo myös valoa ja energisyyttä syksyn pimeyteen, auttaa löytämään oman ”sisäisen auringon”.

Lisätietoa kukkaterapiasta

Kirjallisuutta kukkaterapiasta / värähtelylääkinnästä on saatavilla tiedonjanoisille mm. seuraavasti:
  • Heal Thyself — Edward Bach (alan klassikko, jossa Bach valottaa syvällistä hoitofilosofiaansa.)
  • Bach -kukkaterapia – Merchild Scheffer
  • Suomen luonnon valkoista magiaa – Erkki Lehtiranta & Leena Niemelä
  • Kasvien viisaus, kivien muisti - Erkki Lehtiranta & Leena Niemelä
  • Suomalainen kukkaterapia – Elina & Jarkko Haapanen

Muita kukkaterapian tarjoajia:

www.smilingstars.fi
Smiling Starsilla on Suomen laajin kukka- ja värähtelyuutteiden kokoelma Suomessa. Heiltä voi tilata uutesekoituksen myös esim. oman astrologisen kartan pohjalta.

www.keskiyonaurinko.fi
Kukkaterapian ammattilaisen Juha Tulkin kotisivut. Häneltä voi tilata oman uutesekoituksen puhelinkonsultaation pohjalta, tarjolla myös paljon hyviä erikoissekoituksia.

Kukkaterapiaa voi asiaan perehtynyt käyttää aivan hyvin myös itsehoitomenetelmänä. Esim. Frantsilan suomalaisia kukkauutteita voi tilata osoitteesta www.frantsila.com

↑ Takaisin ylös